ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

(คลิก)ประถมศึกษาปี่ที่ 1

(คลิก)ประถมศึกษาปี่ที่ 2

(คลิก)ประถมศึกษาปี่ที่ 3

(คลิก)ประถมศึกษาปี่ที่ 4

(คลิก)ประถมศึกษาปี่ที่ 5

(คลิก)ประถมศึกษาปี่ที่ 6

(คลิก)นักเรียนที่เข้าใหม่ประถมศึกษาที่ 1 - 6