ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานตัววันที่ 7 เมษายน2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานตัววันที่ 7 เมษายน2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา  2565  เพื่อรายงานตัววันที่ 7 เมษายน2565  เวลา  08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

-- รายชื่อนักเรียน ม4 ปี65

-- รายชื่อนักเรียน ม1 ปี65