ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ​แจ้งให้ นักเรียนใหม่ ป.1-6 มาประเมินความรู้​พื้นฐาน​เพื่อคัดห้องเรียนในวันที่ 1มิ.ย64 แต่งกายชุด นักเรียนน่านคริสเตียนศึกษา