ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รับสมัครครูชาวต่างชาติ

ประกาศโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
รับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนวิชา ภาษาอังกฤษ  จำนวน  1  อัตรา
(สัญชาติ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรฯ นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์)  

1. ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ

2. ใบสมัครครูต่างชาติ