จดหมายข่าว ฉบับพิเศษ

   ทางโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาได้ห่วงใยในความปลอดภัยของลูกนักเรียนทุกคน ในการปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
 
   ได้ทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณอาคารเรียน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารให้ลูกนักเรียน และเรียนออนไลน์ช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
“น่านคริสเตียนห่างกันอย่างปลอดภัยร่วมใจเรียนรู้”
 
   ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน