ร่วมต้อนรับท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดน่าน กศน. และ สช.จังหวัดน่าน

ร่วมต้อนรับท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดน่าน กศน. และ สช.จังหวัดน่าน
ร่วมต้อนรับท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดน่าน กศน. และ สช.จังหวัดน่าน
 
20201010065532(1).jpg - ร่วมต้อนรับท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดน่าน กศน. และ สช.จังหวัดน่าน | https://ncs.ac.th 20201010065532(2).jpg - ร่วมต้อนรับท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดน่าน กศน. และ สช.จังหวัดน่าน | https://ncs.ac.th 20201010065532(3).jpg - ร่วมต้อนรับท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดน่าน กศน. และ สช.จังหวัดน่าน | https://ncs.ac.th 20201010065532(4).jpg - ร่วมต้อนรับท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดน่าน กศน. และ สช.จังหวัดน่าน | https://ncs.ac.th 20201010065532(5).jpg - ร่วมต้อนรับท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดน่าน กศน. และ สช.จังหวัดน่าน | https://ncs.ac.th 20201010065532.jpg - ร่วมต้อนรับท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดน่าน กศน. และ สช.จังหวัดน่าน | https://ncs.ac.th