ข่าวประชาสัมพันธ์

งดให้บริการธนาคารออมสินโรงเรียนเป็นการชั่วคราวในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หากทางโรงเรียนพร้อมให้บริการ จะแจ้งผู้ปกครองอีกครั้ง