งดให้บริการธนาคารออมสินโรงเรียนเป็นการชั่วคราวในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หากทางโรงเรียนพร้อมให้บริการ จะแจ้งผู้ปกครองอีกครั้ง - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

งดให้บริการธนาคารออมสินโรงเรียนเป็นการชั่วคราวในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หากทางโรงเรียนพร้อมให้บริการ จะแจ้งผู้ปกครองอีกครั้ง

bandar togel