ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รับสมัครพนักงาน (แม่ครัว) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป