ประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2566 - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2566

คลิกลิ้งค์ประกาศที่นี่
บัญชี1 คะแนนรวมทุกวิชา ป5 ป6 
บัญชี2 คะแนนรวมทุกวิชาป6
บัญชี3 คะแนนรวมทุกวิชา ป5 
บัญชี4 คะแนนรวม3วิชา เข้าห้องเรียนSMT
บัญชี5 คะแนนรวม3วิชา เข้าห้องเรียนจุดเน้นภาษา
บัญชี6 คะแนนรวม 10อันดับแรกแต่ละรายวิชา
bandar togel