1956 1067 1928 1003 1825 1224 1553 1466 1135 1155 1185 1857 1422 1206 1121 1572 1191 1746 1984 1073 1646 1836 1200 1702 1766 1114 1660 1603 1031 1664 1640 1500 1025 1620 1755 1358 1702 1620 1745 1744 1374 1272 1023 1195 1399 1463 1344 1957 1900 1063 1482 1268 1608 1604 1781 1499 1807 1275 1318 1985 1763 1857 1252 1695 1798 1023 1855 1133 1489 1439 1933 1852 1309 1498 1610 1117 1087 1781 1698 1077 1791 1531 1770 1885 1197 1797 1080 1139 1668 1106 1747 1005 1076 1798 1046 1425 1154 1096 1260 การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

กดลิ้งค์นี้เพื่อดูรายละเอียด