1667 1125 1876 1516 1144 1179 1687 1792 1813 1019 1742 1366 1608 1427 1973 1419 1891 1628 1871 1109 1213 1888 1623 1594 1106 1242 1031 1579 1233 1717 1416 1898 1980 1866 1156 1549 1477 1499 1290 1503 1466 1133 1580 1664 1383 1589 1114 1838 1414 1946 1775 1734 1161 1363 1846 1933 1843 1149 1069 1924 1039 1788 1476 1304 1906 1147 1697 1757 1764 1006 1851 1431 1587 1113 1524 1079 1981 1142 1414 1540 1739 1701 1334 1913 1209 1797 1721 1827 1063 1113 1026 1571 1649 1043 1946 1381 1383 1315 1517 ข่าวประชาสัมพันธ์ - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ แ..

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ เงินเดือน 12,000 บา..

ประกาศ เรื่อง การเปิดและปิดเรียนภาคเรียนปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง การเปิดและปิดเรียนภาคเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รับสมัครพนักงาน (แม่ครัว) จำนวน 1..

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รับสมัครพนักงาน (แม่ครัว) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

งดให้บริการธนาคารออมสินโรงเรียนเป็นการชั่วคราวในช่วงเปิดภาคเ..

งดให้บริการธนาคารออมสินโรงเรียนเป็นการชั่วคราวในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หากทางโรงเรียน..

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ..

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19)

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เ..

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายง..

d

sd