1426 1061 1921 1233 1201 1162 1243 1881 1534 1449 1463 1808 1758 1015 1559 1092 1710 1615 1288 1230 1936 1183 1749 1812 1971 1955 1759 1066 1505 1455 1874 1711 1114 1806 1997 1045 1859 1139 1690 1261 1673 1507 1364 1886 1787 1243 1299 1627 1761 1882 1687 1392 1758 1782 1918 1352 1063 1163 1005 1440 1371 1605 1547 1928 1489 1372 1116 1009 1801 1776 1020 1290 1297 1538 1916 1513 1235 1436 1050 1326 1195 1194 1632 1772 1769 1232 1545 1180 1753 1899 1135 1327 1851 1645 1159 1409 1322 1922 1881 ข่าวประชาสัมพันธ์ - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 16-18 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องการเงินเขตลินกัล์นอะแคเดมี

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียน SMTและ MP ชั้นประถมศึกษาปีที่..

แจ้งแนวปฏิบัติยืนยันการเรียนต่อ ในระดับชั้น อนุบาล1 ป.1 ม.1 ..

แจ้งกำหนดการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25..

ประกาศแจ้งกำหนดการและค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศา..

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ ให้มารายงานตัว วันจันทร์ที่ 10 สิงห..

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสต..

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ ภาค ข. สอบสัมภาษณ์ (ผู้ที่ไม่มารายงาน..

แจ้งเปิดบริการธนาคารออมสินโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ตั้งแต่..

แจ้งเปิดบริการธนาคารออมสินโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน..

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน ให้มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม..

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเด..

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาจีน

ประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม) วิชาเอกวิ..

ประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และวิชาเอกภาษาอังกฤษ