ข่าวประชาสัมพันธ์ - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับเงิน 2,000 บาท

ประกาศ เรื่อง การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนั..

แจ้งการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ..

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือ อุปกร..

ประกาศแจ้งการสอบคัดเลือกห้องเรียนนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม...

ประกาศ​แจ้งให้ นักเรียนใหม่ ป.1-6 มาประเมินความรู้​พื้นฐาน​เ..

update รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา256..

ประกาศรับสมัครนักเรียนและรายละเอียดต่างๆ

ใบสมัครนักเรียน รายละเอียดและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 25..

ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน ห้องเรียน SMTและMP ระดับชั้นประถม..

ประกาศโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รับสมัครครูชาวต่างชาติ

แจ้งรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 16-18 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องการเงินเขตลินกัล์นอะแคเดมี