1915 1065 1461 1506 1941 1254 1353 1351 1771 1457 1282 1738 1327 1957 1338 1518 1251 1611 1611 1045 1080 1634 1438 1849 1244 1965 1032 1036 1693 1014 1318 1724 1979 1659 1644 1730 1561 1342 1687 1221 1791 1847 1772 1184 1698 1116 1829 1137 1454 1223 1259 1805 1205 1266 1694 1238 1062 1739 1660 1541 1295 1133 1369 1238 1774 1416 1525 1161 1244 1453 1270 1018 1227 1518 1812 1106 1551 1562 1291 1596 1267 1116 1457 1010 1198 1709 1261 1394 1482 1737 1310 1276 1702 1014 1044 1458 1317 1029 1639 ข่าวประชาสัมพันธ์ - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

1. การสอบวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2. กำหนดปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก..

ประกาศรับเงิน 2,000 บาท

ประกาศ เรื่อง การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนั..

แจ้งการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ..

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือ อุปกร..

ประกาศแจ้งการสอบคัดเลือกห้องเรียนนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม...

ประกาศ​แจ้งให้ นักเรียนใหม่ ป.1-6 มาประเมินความรู้​พื้นฐาน​เ..

update รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา256..

ประกาศรับสมัครนักเรียนและรายละเอียดต่างๆ

ใบสมัครนักเรียน รายละเอียดและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 25..

ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน ห้องเรียน SMTและMP ระดับชั้นประถม..

ประกาศโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รับสมัครครูชาวต่างชาติ