ข่าวประชาสัมพันธ์ - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีกา..

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึก..

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อ..

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2..

ประกาศผลห้องเรียน SMT และ MP ป.1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนภา..

ประกาศผลห้องเรียน SMT และ MP ป.1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนภายนอก)

ประกาศผลห้องเรียนนักเรียนภายนอก ระดับชั้น ป.2-ป.5 ปีการศึกษา..

ประกาศผลห้องเรียนนักเรียนภายนอก ระดับชั้น ป.2-ป.5 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลห้องเรียน SMT และ MP ป.1 ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ทุกระดับชั้น ของปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาการฯปีการศึกษา2564

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาการฯปีการศึกษา2..

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาการฯ

แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

1. การสอบวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2. กำหนดปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก..