1583 1842 1000 1287 1897 1771 1406 1030 1454 1372 1913 1894 1893 1827 1905 1695 1542 1834 1022 1793 1197 1971 1306 1624 1922 1728 1261 1420 1005 1332 1253 1818 1623 1998 1285 1299 1832 1156 1430 1214 1106 1313 1064 1803 1048 1091 1548 1429 1938 1519 1600 1073 1077 1425 1684 1540 1082 1107 1974 1762 1227 1646 1329 1020 1377 1248 1409 1950 1619 1666 1038 1592 1679 1412 1522 1590 1212 1989 1170 1884 1292 1486 1384 1590 1573 1284 1837 1123 1019 1691 1665 1736 1122 1773 1147 1101 1169 1012 1444 ข่าวประชาสัมพันธ์ - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ปี..

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีกา..

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึก..

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อ..

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2..

ประกาศผลห้องเรียน SMT และ MP ป.1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนภา..

ประกาศผลห้องเรียน SMT และ MP ป.1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนภายนอก)

ประกาศผลห้องเรียนนักเรียนภายนอก ระดับชั้น ป.2-ป.5 ปีการศึกษา..

ประกาศผลห้องเรียนนักเรียนภายนอก ระดับชั้น ป.2-ป.5 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลห้องเรียน SMT และ MP ป.1 ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ทุกระดับชั้น ของปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาการฯปีการศึกษา2564

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาการฯปีการศึกษา2..

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาการฯ