1198 1202 1710 1499 1012 1628 1513 1481 1691 1233 1763 1626 1892 1903 1731 1488 1539 1874 1864 1726 1057 1755 1155 1561 1987 1737 1264 1180 1131 1985 1556 1537 1074 1964 1336 1783 1950 1146 1667 1521 1447 1722 1135 1231 1793 1766 1148 1137 1637 1772 1360 1808 1130 1564 1630 1546 1254 1531 1420 1005 1954 1411 1814 1280 1246 1165 1657 1338 1195 1496 1955 1279 1880 1087 1889 1157 1933 1611 1859 1194 1587 1223 1903 1852 1450 1664 1448 1539 1264 1753 1735 1453 1402 1470 1164 1775 1708 1484 1948 ข่าวประชาสัมพันธ์ - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 แล้ว บัดนี้เป็นต้นไป!!!

ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชากา..

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปี..

test

test

แจ้งการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

แจ้งการจัดสรรอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดั..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ การวัดความรู้ความสามาร..

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปี..

(คลิกที่รูปภาพ)

ประกาศโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มว..

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต..

กิจกรรมภาษาไทย

ประกาศ เรื่อง การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนั..