ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งแนวปฏิบัติยืนยันการเรียนต่อ ในระดับชั้น อนุบาล1 ป.1 ม.1 ..

แจ้งกำหนดการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25..

ประกาศแจ้งกำหนดการและค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศา..

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ ให้มารายงานตัว วันจันทร์ที่ 10 สิงห..

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสต..

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ ภาค ข. สอบสัมภาษณ์ (ผู้ที่ไม่มารายงาน..

แจ้งเปิดบริการธนาคารออมสินโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ตั้งแต่..

แจ้งเปิดบริการธนาคารออมสินโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน..

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน ให้มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม..

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเด..

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาจีน

ประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม) วิชาเอกวิ..

ประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ แ..

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ เงินเดือน 12,000 บา..

ประกาศ เรื่อง การเปิดและปิดเรียนภาคเรียนปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง การเปิดและปิดเรียนภาคเรียนปีการศึกษา 2563