ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน ห้องเรียน SMTและMP ระดับชั้นประถม..

ประกาศโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รับสมัครครูชาวต่างชาติ

แจ้งรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 16-18 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องการเงินเขตลินกัล์นอะแคเดมี

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียน SMTและ MP ชั้นประถมศึกษาปีที่..

แจ้งแนวปฏิบัติยืนยันการเรียนต่อ ในระดับชั้น อนุบาล1 ป.1 ม.1 ..

แจ้งกำหนดการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25..

ประกาศแจ้งกำหนดการและค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศา..

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ ให้มารายงานตัว วันจันทร์ที่ 10 สิงห..

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสต..

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ ภาค ข. สอบสัมภาษณ์ (ผู้ที่ไม่มารายงาน..

แจ้งเปิดบริการธนาคารออมสินโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ตั้งแต่..

แจ้งเปิดบริการธนาคารออมสินโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน..

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน ให้มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม..

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเด..

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท