ข่าวประชาสัมพันธ์ - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่..

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นบริบาลและระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ..

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นบริบาลและระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึก..

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษ..

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึก..

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบผลการเรียน

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาป..

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมสัปดาห์วันวิชาการและครบรอบ120ปี

ประกาศการจัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีกา..

ประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษ..

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 แล้ว บัดนี้เป็นต้นไป!!!

ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชากา..

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ