ข่าวประชาสัมพันธ์

test

test

แจ้งการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

แจ้งการจัดสรรอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดั..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ การวัดความรู้ความสามาร..

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปี..

(คลิกที่รูปภาพ)

ประกาศโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มว..

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต..

กิจกรรมภาษาไทย

ประกาศ เรื่อง การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนั..

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ปี..

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีกา..

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565