ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งการสอบคัดเลือกห้องเรียนนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม...

ประกาศ​แจ้งให้ นักเรียนใหม่ ป.1-6 มาประเมินความรู้​พื้นฐาน​เ..

update รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา256..

ประกาศรับสมัครนักเรียนและรายละเอียดต่างๆ

ใบสมัครนักเรียน รายละเอียดและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 25..

ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน ห้องเรียน SMTและMP ระดับชั้นประถม..

ประกาศโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รับสมัครครูชาวต่างชาติ

แจ้งรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 16-18 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องการเงินเขตลินกัล์นอะแคเดมี

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียน SMTและ MP ชั้นประถมศึกษาปีที่..

แจ้งแนวปฏิบัติยืนยันการเรียนต่อ ในระดับชั้น อนุบาล1 ป.1 ม.1 ..

แจ้งกำหนดการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25..

ประกาศแจ้งกำหนดการและค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563