ติดต่อโรงเรียน - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ติดต่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์ : 054-710306

E-MAIL : ncs.schoolnan@gmail.com

ที่อยู่ติดต่อ : 82 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000

Facebook : โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา