1267 1865 1976 1288 1932 1969 1203 1640 1897 1108 1998 1595 1358 1585 1532 1159 1689 1970 1741 1574 1451 1869 1708 1130 1964 1047 1629 1042 1915 1769 1768 1455 1288 1082 1748 1844 1987 1857 1824 1796 1201 1045 1555 1637 1654 1009 1790 1364 1264 1061 1116 1276 1997 1957 1673 1575 1853 1661 1594 1062 1123 1304 1133 1504 1372 1168 1315 1872 1153 1392 1172 1829 1404 1896 1102 1308 1947 1621 1276 1131 1539 1048 1588 1559 1180 1948 1331 1286 1642 1393 1428 1514 1657 1446 1282 1467 1032 1643 1024 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2564

17 กุมภาพันธ์ 2565

จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2564

ฉบับที่ 4

จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2564

ฉบับที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 แล้ว บัดนี้เป็นต้นไป!!!

ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษ..

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 7 ประ..

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งข..

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาส..

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กหญิง สุรัมภา อิภิชาติ ร..

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กหญิง สุรัมภา อิภิชาติ รางวัลเหรียญทองคณิตคิ..

โครงการ Teen Wave Radio

นักเรียนแผนกมัธยมศึกษาจำนวน 30 คนเข้าร่วมโครงการ Teen Wave Radio

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 และนักเรียนที่เข้าใหม่ ณ หอประชุมแผนกมัธยมศ..

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.-11.30 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 และนักเรียนที..

พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อเทิดพระเกียรติถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร..

พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อเทิดพระเกียรติถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ..

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะ..

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนสอบทางการศึกษาระด..