โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคะแนนทดสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักเรียนกลุ่ม Extra

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที..

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นบริบาลและระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นบริบาลและระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2567

จดหมายข่าว

กิจกรรมห้องเรียน SMT SMART

แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษา

แคมป์เพาะกล้าอัพเวลสกิลธุรกิจเสริมทักษะชีวิตติดปีกผู้ประกอบการ

ค่ายเปิดฟ้าคามหาดาว ก้าวทันเทคโนโลยี

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Nan Games 2024

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งข..

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาส..

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กหญิง สุรัมภา อิภิชาติ ร..

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กหญิง สุรัมภา อิภิชาติ รางวัลเหรียญทองคณิตคิ..

โครงการ Teen Wave Radio

นักเรียนแผนกมัธยมศึกษาจำนวน 30 คนเข้าร่วมโครงการ Teen Wave Radio

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 และนักเรียนที่เข้าใหม่ ณ หอประชุมแผนกมัธยมศ..

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.-11.30 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 และนักเรียนที..

พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อเทิดพระเกียรติถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร..

พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อเทิดพระเกียรติถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ..

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะ..

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนสอบทางการศึกษาระด..