1429 1570 1082 1717 1047 1603 1395 1278 1679 1574 1506 1138 1570 1360 1007 1715 1202 1272 1247 1184 1109 1475 1856 1131 1069 1067 1070 1048 1093 1129 1955 1805 1797 1685 1382 1971 1682 1976 1669 1196 1412 1883 1860 1536 1581 1541 1089 1310 1025 1084 1674 1388 1067 1973 1457 1780 1729 1444 1989 1279 1446 1688 1817 1384 1982 1858 1834 1194 1777 1044 1738 1975 1113 1355 1164 1341 1908 1221 1154 1282 1978 1618 1319 1565 1986 1768 1557 1099 1362 1809 1784 1741 1686 1247 1565 1970 1530 1203 1827 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2564

17 กุมภาพันธ์ 2565

จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2564

ฉบับที่ 4

จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2564

ฉบับที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 แล้ว บัดนี้เป็นต้นไป!!!

ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษ..

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 7 ประ..

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งข..

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาส..

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กหญิง สุรัมภา อิภิชาติ ร..

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กหญิง สุรัมภา อิภิชาติ รางวัลเหรียญทองคณิตคิ..

โครงการ Teen Wave Radio

นักเรียนแผนกมัธยมศึกษาจำนวน 30 คนเข้าร่วมโครงการ Teen Wave Radio

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 และนักเรียนที่เข้าใหม่ ณ หอประชุมแผนกมัธยมศ..

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.-11.30 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 และนักเรียนที..

พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อเทิดพระเกียรติถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร..

พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อเทิดพระเกียรติถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ..

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะ..

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนสอบทางการศึกษาระด..